Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân sơ kết, đánh giá phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

Chiều ngày 28/6, UBND huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị thường kỳ để sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Hội nghị do Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Tuyết Minh và Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quốc Bảo chủ trì.

            Sáu tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế có nhiều khởi sắc, giá trị của các khu vực tăng trưởng so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Cụ thể, ở lĩnh vực nông nghiệp, Phú Tân thu hoạch dứt điểm vụ lúa nếp Đông Xuân với năng suất bình quân 7,5 tấn/hect, tổng sản lượng ước đạt 175.913 tấn, cao hơn so với cùng 7736 tấn. Hiện các trà lúa nếp Vụ Hè Thu đang phát triển tốt chuẩn bị bước vào giai đoạn thu hoạch, huyện đang triển khai thực hiện đề án  “Phát triển bền vững một triệu héc - ta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp, đến nay, có 11 xã tham gia với diện tích 929 hecta.

Phú Tân còn chú trọng đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, toàn huyện có  116 công trình, với vốn bố trí là 290.347 triệu đồng, đến nay có 54 công trình hoàn thành, 36 công trình đang thi công; 26 công trình lập hồ sơ. Về triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm, lãnh đạo các ban ngành, cùng các địa phương đã đề xuất kiến nghị đưa ra các giải pháp thực hiện tập trung vào nội dung như: thu nhập của người dân, Bảo hiểm y tế, phòng chống dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công trình xây dựng nông thôn mới, công tác thu gom rác thải, bảo vệ môi trường.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Nguyễn Thị Tuyết Minh yêu cầu từng ngành, từng địa phương rà soát lại các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ, từ đó, có kế hoạch khẩn trương thực hiện đến cuối năm 2024, đối với các chỉ tiêu về bảo hiểm y tế, thu nhập, giáo dục. Đối với lĩnh vực nông nghiệp cần quan tâm thu hoạch vụ Hè Thu và xuống giống vụ Thu Đông được đảm bảo, tiếp tục cải tiến mẫu mã chất lượng sản phẩm OCOP. Lưu ý công tác phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn chuyển mùa, quan tâm thực hiện công tác bảo vệ môi trường, chỉnh trang nông thôn./.

 

 

 

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH