Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Tuyên truyền Kế hoạch số 116 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 28/6/2024, tại hội trường UBND xã Phú Xuân. Hội Nông dân huyện phối hợp với Hội Nông dân xã Phú Xuân tổ chức tuyên truyền Kế hoạch số 116 của BCH Đảng bộ huyện về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho 100 cán bộ, hội viên nông dân của 18 xã, thị trấn trên toàn huyện.

             Theo đó, các cán bộ và hội viên nông dân được triển khai một số nội dung trong kế hoạch116 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện như: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào nông dân, xây dựng Hội Nông dân Việt Nam; thực hiện tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; động viên, cổ vũ hội viên, nông dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ, tạo niềm tin, động lực tham gia phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân; phát huy tốt vai trò đại diện cho giai cấp nông dân trong tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn...        Đồng thời, Hội nghị còn thông tin khái quát về tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện thời gian qua và Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Cũng nhân dịp nầy, Hội Nông dân huyện phối hợp với Phòng chuẩn đoán Y khoa Hoàn Hảo 2, thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe nông dân, lấy mẫu xét nghiệm bệnh viêm gan cho các đại biểu tham dự.

Buổi tuyên truyền nhằm giúp cho cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ hơn về nội dung, mục tiêu Kế hoạch số 116 của BCH Đảng bộ huyện và ý thức, trách nhiệm phát huy công tác tuyên truyền để người dân hiểu, tự nguyện và chung tay xây dựng nông thôn mới./.

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH