Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân 100% đường tỉnh, đường huyện và đường đô thị được nâng cấp, láng nhựa

Mặc dù nguồn thu kinh tế ở huyện Phú Tân còn hạn hẹp, nhưng trong thời gian qua, nhờ sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, Trung ương và huy động các nguồn lực, hiện nay Phú Tân đã và đang triển khai thực hiện 177 công trình, giá trị hoàn thành gần 392 tỷ đồng, trong tổng số 252 công trình xây dựng kết cấu hạ tầng giai đoạn 2021 - 2025, tổng vốn hơn 1.400 tỷ đồng, đang tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục triển khai 75 công trình. Đồng thời, huyện củng đang lập thủ tục để bổ sung, điều chỉnh vào đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn trong giai đoạn 2021 - 2025. Các công trình trọng điểm, như: Xây dựng tuyến tránh sạt lở Đường tỉnh 954 xã Phú An; nâng cấp mở rộng đường vòng O Phú Hưng - Tân Hòa; xây mới Bệnh viện Phú Tân; Nhà Thi đấu đa năng huyện; Nhà Thiếu nhi huyện, với tổng vốn hơn 460 tỷ đồng.

Có thể nói, nhờ sự quan tâm của cấp trên, mà hiện nay Hạ tầng đô thị từng bước được đầu tư phát triển, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần đô thị hóa nông thôn, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. 100% các tuyến đường tỉnh, đường huyện và đường đô thị được nâng cấp, láng nhựa, với tổng chiều dài trên 120 km; đường xã đã láng nhựa, bê-tông đạt 77,41%. Các cầu sắt, cầu gỗ củ kỷ được thay thế bằng cầu bê-tông cốt thép, cầu thép lớn hơn. Cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, từ đó sẽ tạo ra cơ hội liên kết các vùng lân cận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH