Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hội thảo mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn bền vững SRP tại huyện Phú Tân

Sáng 17/3, Trung tâm Khuyến nông huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tổ chức Hội thảo mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn bền vững SRP tại ấp Phú Đức B, xã Phú Thạnh.

Tham gia hội thảo đã  tham quan thực tế mô hình tại hộ ông Trần Quí Nhân và ông Đỗ Thành Lộc thực hiện. Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến nông huyện Phú Tân, mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn bền vững SRP giúp nông dân nâng cao ý thức về việc sản xuất nông nghiệp theo hướng đổi mới, ứng dụng công nghệ và chú trọng chất lượng sản phẩm làm ra.

Có 5 hộ nông dân tham gi mô hình, với tổng diện tích 20ha, canh tác giống nếp IR4625. Trong thời gian thực hiện mô hình trình diễn, nông dân được hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc theo tiêu chuẩn SRP, quy trình sạ thưa 120kg giống/ha kết hợp trồng hoa sinh thái trên bờ ruộng. Sau 100 ngày, các ruộng mô hình phát triển tốt, năng suất thực tế 7,6 tấn/ha, lợi nhuận cao hơn ruộng đối chứng khoảng 1,9 triệu đồng/ha.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH