Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hội Nông dân huyện Phú Tân tham gia hội nghị trực tuyến của Hội Nông dân Trung ương

 

Ngày 22/03/2024 tại Phòng họp trực tuyến Của Ủy Ban Nhân dân huyện Phú Tân, Hội Nông dân huyện đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (khóa VIII), nhiệm kỳ 2023 – 2028; Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20/02/2024. Tham dự Hội nghị có ông Lê Văn Ẩn – HUV – Chủ tịch Hội Nông dân huyện, các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện và Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân 18 xã, thị trấn với 14 điểm cầu có 198 đồng chí là cán bộ hội viên nông dân tham dự.

 

 

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, hội viên nông dân nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết; từ đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn hệ thống Hội để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết; tạo sự đồng thuận, cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, hội viên nông dân cả nước phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tin tưởng và tích cực tham gia các hoạt động do Hội Nông dân Việt Nam tổ chức nhằm xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, góp phần phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng để toàn thể cán bộ, hội viên nông dân, nhất là các cán bộ chủ chốt, chuyên trách các cấp Hội nắm vững nội dung các Nghị quyết, từ đó cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các Nghị quyết kịp thời, sáng tạo, hiệu quả; tạo khí thế, phong trào thi đua sôi nổi ở các cấp Hội ngay từ những năm đầu thực hiện.

 

 

Qua đó Hội nghị được nghe quán triệt 05 chuyên đề về: Quán triệt Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Quán triệt Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt; Quán triệt những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (sửa đổi, bổ sung); Chương trình hành động của BCH Trung ương Hội NDVN thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội VIII Hội NDVN, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Hội thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, năm 2024; Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Hội thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2024.
 

 

Công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, khoa học, hiệu quả và tiết kiệm; gắn liền việc nghiên cứu, học tập với triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết được rỏ hơn. Tạo điều điện thuận lợi trong công tác tuyên truyền và sớm cụ thể Nghị quyết Đại hội vào kế hoạch hoạt động hàng năm.

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH