Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

HUY ĐỘNG CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ ĐỂ ĐẢM BẢO XÃ LONG HOÀ VỀ ĐÍCH “XÃ NÔNG THÔN MỚI” TRONG NĂM 2025

 

Đó là Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Bảo - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân- Kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo CT.MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) tại buổi làm việc kiểm tra tiến độ xây dựng NTM của xã Long Hoà vừa được Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ngày 22/3/2024.

Cần phấn đấu không để nợ tiêu chí theo chủ trương UBND tỉnh An Giang.

Thông báo nêu: Qua kiểm tra, đến thời điểm hiện tại xã Long Hoà chỉ đạt 09/19 tiêu chí còn 10/19 tiêu chí chưa đạt theo Quyết định 160/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh gồm: Tiêu chí 1 (Quy hoạch), Tiêu chí 2 (Giao thông), Tiêu chí 4 (Điện), Tiêu chí 5 (Trường học), Tiêu chí 6 (Cơ sở vật chất văn hóa), Tiêu chí 11 (Nghèo đa chiều), Tiêu chí 12 (Lao động), Tiêu chí 13 (tổ chức sản xuất và phát triển KTNT) Tiêu chí 15 (Y tế), Tiêu chí 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm). 

Như vậy, khối lượng công việc cần thực hiện để hoàn thành 10 tiêu chí này là tương đối lớn, trong đó có nhiều tiêu chí đã đạt nhưng thiếu bền vững, và chủ trương của UBND tỉnh là không cho nợ tiêu chí nên cần nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa. 

Nhằm phấn đấu hoàn thành và đủ điều kiện công nhận xã Long Hoà đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” trong năm 2025, Phó Chủ tịch UBND huyện  Nguyễn Quốc Bảo đề nghị Đảng ủy, UBND xã Long Hoà tăng cường tuyên truyền trong Nhân dân cùng chung sức tham gia xây dựng NTM, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên mà Đảng bộ và Nhân dân xã phải luôn quyết tâm và đặt lên hàng đầu; có giải pháp tập trung mọi nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện đảm bảo xã Long Hoà về đích “Xã nông thôn mới” trong năm 2025. 

Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Bảo cũng đề nghị UBND xã Long Hoà nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các ngành huyện và có giải pháp xử lý những tồn tại đã được chỉ ra; tổ chức rà soát xác định lại thực trạng từng nội dung tiêu chí; chú ý, những tiêu chí mà địa phương đánh giá đạt nhưng theo góp ý của thành viên Ban Chỉ đạo thì chưa mang tính bền vững, cần phải đánh giá lại sát thực tế. 

Đảng bộ và Nhân dân xã phải luôn quyết tâm, tập trung mọi nguồn lực để xã Long Hoà về đích trong năm 2025.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo có giải pháp duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt, huy động các nguồn lực thực hiện các tiêu chí còn lại và phấn đấu hoàn thành Bộ tiêu chí theo Quyết định 1260. Phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng cán bộ, công chức phụ trách tiêu chí gắn với trách nhiệm người đứng đầu; Xây dựng kế hoạch, có lộ trình thực hiện chi tiết, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát động thi đua khen thưởng, biểu dương kịp thời tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng NTM và nhắc nhỡ, phê bình đối với những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ. 

Yêu cầu UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong năm 2024 và lấy ý kiến góp ý của các ngành huyện phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu để thống nhất trước khi triển khai thực hiện. UBND xã phân công cán bộ phụ trách rà soát, cập nhật (thông qua ngành chuyên môn huyện) đầy đủ danh sách hồ sơ minh chứng để hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bên cạnh đó, phối hợp với ngành điện đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân trong quá trình sử dụng, tiêu thụ điện năng, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của ngành điện, đặc biệt là trong mùa mưa bão. 

Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Bảo cũng đề nghị các ngành là thành viên BCĐ huyện phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu tích cực phối hợp chặt chẽ với sở ngành tỉnh và cán bộ phụ trách của xã để hỗ trợ xã Long Hoà sớm hoàn thành các tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM trong năm 2025.

Cụ thể, giao Phòng Văn hoá và Thông tin phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông thực hiện việc bó, buộc hệ thống dây cáp đảm bảo mỹ quan, an toàn. Đồng thời, phối hợp cùng các cơ quan có liên quan tổ chức khảo sát, báo cáo, đề xuất UBND huyện xem xét chủ trương đầu tư đối với địa bàn các ấp chưa được trang bị loa truyền thanh.

Đồng thời giao Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện khẩn trương hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng công trình để triển khai trong thời gian sớm nhất, công trình nào đã được bố trí vốn thì khẩn trương đẩy nhanh tiến độ. 

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Bảo cũng yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan có Kế hoạch ưu tiên xã Long Hoà hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường như: thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV, chất thải rắn y tế; tuyên truyền, vận động người dân đăng ký thu gom, xử lý chất rắn sinh hoat theo quy định; hướng dẫn người dân thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn; thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa.... 

Bảo hiểm xã hội huyện thường xuyên quan tâm, theo dõi và hỗ trợ địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT nhằm đạt chỉ tiêu; hướng dẫn phương pháp cập nhật danh sách người dân trên địa bàn tham gia bảo hiểm y tế, tránh tình trạng không đạt chỉ tiêu do cập nhật thiếu, hay do người dân tham gia bảo hiểm y tế ngoài địa bàn. 

Phòng Nông nghiệp và PTNT - Văn phòng Điều phối NTM huyện đặc biệt quan tâm đối với xã Long Hoà về cấp mã số vùng trồng, và hỗ trợ sát sao để lựa chọn sản phẩm đề nghị công nhận đạt chứng nhận OCOP. Phối hợp cùng thành viên BCĐ Kinh tế tập thể quan tâm, hỗ trợ Hợp tác xã có hoạt động cung cấp các dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn xã hoạt động hiệu quả, đúng quy định. 

Đặt biệt quan tâm, hỗ trợ đế Long Hoà thành lập mới HTX rau màu (khi hội đủ các điều kiện). Đồng thời tham mưu UBND huyện họp định kỳ hàng tháng, quý hoặc đột xuất để hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc mà xã phản ánh trong quá trình thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu./.

Nguồn: Thông báo số 551/TB-VP ngày 22/3/2024 của Văn phòng HĐND và UBND huyện Phú Tân

 

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH