Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hội Nông dân tỉnh An Giang Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Phú Tân

Sáng ngày 13/6/2024, tại xã Phú Thành, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp Hội Nông dân huyện Phú Tân tổ chức tập huấn “Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp” cho 90 đại biểu là đại diện hội nông dân các xã, thị trấn, các tổ hợp tác, hợp tác xã, Tổ khuyến nông cộng đồng trên địa bàn huyện. Đến dự có ông Nguyễn Minh Đức – Phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh An Giang, ông Lê Văn Ẩn – HUV – Chủ tịch Hội nông dân huyện Phú Tân.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được các báo cáo viên của Sở thông tin và truyền thông, Trường Đại học An Giang phổ biến những kiến thức tổng quan về mạng kết nối và tìm kiếm khai thác thông tin trên internet, chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp, giải pháp triển khai chuyển đổi số trong nông nghiệp, giới thiệu các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệpmột số giải pháp nông nghiệp thông minh

Thông qua lớp tập huấn nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt động nông nghiệp, hỗ trợ người dân tiếp cận thuận lợi, kịp thời với những tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng CNTT vào quản lý các vùng sản xuất nông nghiệp. Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế số trong nông nghệp. Nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT cho nông dân, cải tiến quy trình sản xuất nông nghiệp, tìm hiểu thị trường, tìm kiếm đầu vào, đầu ra cho sản phẩm, chủ động tiếp thị sản phẩm của mình cũng như nắm bắt các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH