Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Họp nâng cấp Cổng thông tin điện tử huyện và Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn

Sáng ngày 28-5, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Tân tổ chức họp thông qua việc nâng cấp Cổng thông tin điện tử huyện và Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại cuộc họp, đại diện Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang (Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang) giới thiệu một số nội dung nâng cấp Cổng thông tin điện tử huyện và Trang thông tin điện tử cấp xã-thị trấn đáp ứng theo quy định tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Qua đó, góp phần đổi mới hoạt động cung cấp thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử đến với người dân, doanh nghiệp, nhằm phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện.

               Cổng thông tin điện tử huyện Phú Tân chính thức đi vào hoạt động từ ngày 20/8/2012, được nâng cấp năm 2019 và đưa vào vận hành năm 2020, đáp ứng theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Qua thời gian hoạt động, Cổng thông tin điện tử huyện phát huy tốt vai trò, chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiềm năng và tình hình kinh tế, xã hội, an ninh – quốc phòng của địa phương; cung cấp thông tin, giới thiệu hình ảnh về Phú Tân trên con đường phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Là cầu nối thông tin 02 chiều giữa chính quyền với Nhân dân trong huyện và bạn đọc gần xa. Việc nâng cấp Cổng thông tin điện tử huyện và Trang thông tin điện tử cấp xã-thị trấn nhằm đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành là cần thiết./.

 

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH