Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân họp hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP

Sáng ngày 7/6/2024, UBND huyện Phú Tân tổ chức Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp huyện. Ông Nguyễn Quốc Bảo – Phó chủ tịch UBND huyện Phú Tân chủ trì hội nghị.

Theo đó, các thành viên Hội đồng tiến hành xem xét đánh giá phân loại sản phẩm Dưa lưới công nghệ cao của Tổ hợp tác dưa lưới công nghệ cao xã Bình Thạnh Đông và Sản phẩm Bưởi da xanh Phú Hộ của hộ kinh doanh Nguyễn Phú Bình, xã Bình Thạnh Đông. Dựa trên các tiêu chí như: giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, sản phẩm mẫu;  tổ chức sản xuất; Phát triển sản phẩm; sức mạnh cộng đồng; tiếp thị; câu chuyện về sản phẩm; công bố chất lượng sản phẩm kiểm tra định kỳ; đảm bảo chất lượng chất lượng sản phẩm… Qua xem xét, rà soát các tiêu chuẩn, Hội đồng đánh giá phân hạng, sản phẩm OCOP huyện đã đánh giá 2 sản phẩm đạt điểm trung bình từ 57-61 điểm.

Lãnh đạo UBND huyện Phú Tân đề nghị Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tiếp tục phối hợp với chủ thể để sớm hoàn thiện hồ sơ theo nội dung các thành viên hội đồng đã góp ý, cả 2 sản phẩm đều đủ điều kiện để UBND huyện xem xét chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao./.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH