Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Phú Tân thảo luận các tờ trình kỳ họp 19 (chuyên đề)

Sáng ngày 26/3/20248, Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh An Giang đơn vị huyện Phú Tân tổ chức họp Tổ nhằm thảo luận, thống nhất một số nội dung tại Kỳ họp thứ 19 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự có ông Châu Văn Ly - Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh. Ông Huỳnh Thành Danh – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện – Tổ trưởng chủ trì cuộc họp.

            Tại cuộc họp, các đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị huyện Phú Tân tiến hành đóng góp và cơ bản thống nhất 13 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 19 (chuyên đề). Đồng thời, nhiều đại biểu cũng nêu lên những khó khăn trong việc thực hiện các vấn đề liên quan đến công tác khám chữa bằng Bảo hiểm y tế; công tác đào tạo nghề - giải quyết việc làm; mức chi cho các hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang; việc hợp đồng chuyên môn giảng dạy ở 03 cấp học (Mầm non, Tiểu học và THCS); số lượng phân bổ cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn…

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Huỳnh Thành Danh – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện - Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Phú Tân thay mặt Tổ ghi nhận các ý kiến, kiến nghị và đề nghị thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến gửi về Thường trực HĐND tỉnh đúng thời gian quy định để xem xét giải quyết đúng theo thẩm quyền./.

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH