Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Lãnh đạo UBND huyện làm việc với xã Hiệp Xương về tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2025

Sáng ngày 27/3/2024. Đoàn công tác UBND huyện Phú Tân, do ông Nguyễn Quốc Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với xã Hiệp Xương, về tiến độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2025. Tham gia cùng Đoàn có đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Xã Hiệp Xương đạt xã nông thôn mới năm 2018, phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Hiện tại, đối với các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, địa phương đã đạt 11/19 tiêu chí và 57/75 chỉ tiêu; còn 08 tiêu chí và 18 chỉ tiêu chưa đạt, chủ yếu ở một số lĩnh vực như: quy hoạch, thủy lợi, trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, chuẩn nghèo đa chiều, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế và môi trường.

Qua đây, địa phương đã có một số kiến nghị với huyện như: hỗ trợ định hướng, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt; quan tâm hỗ trợ kinh phí để thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao,... Đại diện các ngành chuyên môn huyện đã trao đổi góp ý và định hướng một số giải pháp cụ thể, sát thực với thực tiễn của địa phương để thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Quốc Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Hiệp Xương tiếp tục củng cố, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; các phòng ban chuyên môn huyện phối hợp giúp xã hoàn thiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực của phòng, ban quản lý. Bên cạnh, đề nghị địa phương cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; phân công, đôn đốc từng bộ phận, cá nhân phụ trách, làm tốt các lĩnh vực được giao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để huy động các nguồn lực trong Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, với tinh thần Nhà nước và Nhân dân cùng làm; quyết tâm phấn đấu xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2025./.

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH