Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân tăng cường quản lý chặt nguồn vật liệu xây dựng

 

 

Ngày 20-3, UBND huyện Phú Tân có văn bản giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu UBND huyện thực hiện kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý đối với các khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản được phê duyệt tại Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 15/4/2018 và Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 21/10/2022 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang; Chỉ thị số 1495/CT-UBND ngày 29/6/2020 về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản (cát sông, cát núi) trên địa bàn tỉnh. 

 

Đồng thời phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện và UBND các xã, thị trấn trong quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động khoáng sản, nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực giáp ranh, đặc biệt là khoáng sản cát sông. 

UBND huyện cũng yêu cầu UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân liên quan hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn quản lý; địa phương đang có hoạt động khai thác cát sông, nạo vét thu hồi khoáng sản khẩn trương thành lập Tổ giám sát cộng đồng để giám sát, kịp thời phản ánh các tồn tại, vi phạm. 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép kéo dài trên địa bàn quản lý mà không có giải pháp xử lý, ngăn chặn triệt để, dứt điểm./.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH