Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân kiểm tra vận hành công trình cống trước lũ năm 2024

Trạm Thủy nông huyện Phú Tân phối hợp Trạm Thuỷ lợi liên huyện Phú Tân – Chợ Mới tổ chức Đoàn kiểm tra vận hành công trình cống trước lũ năm 2024.

            Theo đó, Đoàn kiểm tra vận hành kiểm tra 15 cống thuộc Trạm Thủy nông Phú Tân quản lý gồm: Cống Lòng Hồ; Phú Thọ, Phú Hưng, Bùng Binh, Cái Đầm, Mương Chùa, Mương Khai, Phú Bình, Hoà Bình, Phú Lạc, K26, Km5, K16, Phú Hiệp và cống 26/3. Kiểm tra hệ thống điện, hệ thống vận hành, sự ổn định của công trình phát hiện các hư hỏng của các thiết bị để tiến hành sửa chữa, kịp thời. Qua kiểm tra vận hành 15 cống vận hành ổn định, đảm bảm ngăn lũ...

Hằng năm, trước khi lũ về Trạm Thủy nông Phú Tân kết hợp các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra các cống để phục vụ sản xuất cho nông dân được đảm bảo, chuẩn bị tốt các tình huống đóng cống ngăn lũ, đảm bảo an toàn sản xuất vụ Thu Đông được thắng lợi./.

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH