Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân thành viên của Hợp tác xã

Sáng ngày 5/7/2024. Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Tân tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 40 nông dân thành viên của các Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn huyện.

             Theo đó, nông dân thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác được triển khai hướng dẫn vai trò của hợp tác xã trong thực hiện liên kết sản xuất với doanh nghiệp và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hướng dẫn cách xác định nhu cầu, quy mô và phạm vi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã. Bên cạnh đó, triển khai thêm một số nội dung hỗ trợ của nhà nước đối với hợp tác xã nông nghiệp, hướng dẫn chính sách hợp tác, liên kết và xây dựng dự án liên kết theo Nghị định 98 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua tập huấn, nhằm giúp nông dân thành viên khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp cận, nắm bắt thông tin, về vai trò của Hợp tác xã trong thực hiện các chuỗi liên kết, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động./.

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH