Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hội nghị đối thoại với Tổ Tự quản về an ninh, trật tự trên địa bàn huyện năm 2024

Ngày 21/03/2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/ AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Phú Tân, tổ chức Hội nghị đối thoại với Tổ Tự quản về an ninh, trật tự trên địa bàn huyện năm 2024.

             

 

 Dự Hội nghị có lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Huỳnh Thành Danh - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh - Chủ tịch UBND huyện -  Trưởng  Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/ AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Công an huyện thông qua Quyết định số 43 ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh An Giang quy  định về tổ chức và hoạt động của Tổ tự quản về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả rà soát, thống kê tổ tự quản về an ninh, trật tự trên địa bàn huyện phục vụ tổ chức Hội nghị giao ban cấp huyện năm 2024. Trên tinh thần dân chủ, cởi mở các đại biểu là Tổ trưởng Tổ tự quản về an ninh, trật tự đã có nhiều ý kiến đóng góp về chế độ chính sách hỗ trợ cho các thành viên Tổ tự quản về an ninh, trật tự; trang bị công cụ hỗ trợ khi thực hiện nhiệm vụ; ban hành sổ tay quy định cụ thể trách niệm, quyền hạn của Tổ tự quản về an ninh, trật tự; hướng dẫn công tác nắm hộ, nắm người trên địa bàn.....

Các ý kiến của đại biểu đã được lãnh đạo Công an huyện, các ngành có liên quan giải trình thỏa đáng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thành Danh- Bí thư Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh - Chủ tịch UBND huyện -  Trưởng  Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/ AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện đề nghị Phòng Tài Chính nghiên cứu và kịp thời tham mưu cho UBND huyện bổ sung ngân sách năm 2024 nhằm thực hiện chế độ, chính sách cho Tổ tự quản về an ninh, trật tự theo quy định; Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/ AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện chỉ đạo rõ chức năng, nhiệm vụ của Tổ tự quản về an ninh, trật tự; các xã, thị trấn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Tổ tự quản hoạt động hiệu quả; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của lực lượng này để có sự hỗ trợ kịp thời; đồng thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân tiêu biểu nhằm tạo hiệu ứng tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Dịp này, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/ AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện còn gửi tặng đại biểu là Tổ trưởng Tổ tự quản về an ninh, trật tự một phần quà.

                                                          

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH