Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Khai giảng lớp huấn luyện chiến sĩ dân quân năm thứ nhất năm 2024

Sáng ngày 01/4/2024. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Tân tổ chức khai giảng lớp huấn luyện chiến sĩ dân quân năm thứ nhất năm 2024.

              Trong thời gian 15 ngày (từ ngày 01/4 đến 22/4), các chiến sĩ dân quân năm thứ nhất được trang bị những nội dung về giáo dục chính trị - pháp luật với các nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ 2019; Chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới... Bên cạnh đó, các chiến sĩ dân quân còn được huấn luyện quân sự, gồm: điều lệnh đội ngũ; phòng, chống vũ khí hủy diệt lớn; bơi lội; kỹ thuật chiến đấu bộ binh và các bài tập bắn súng…

Qua huấn luyện, nhằm trang bị cho chiến sĩ dân quân năm thứ nhất có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ kỹ thuật, chiến thuật, nắm chắc và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị, làm cơ sở cho huấn luyện những năm tiếp theo và sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

                                                          

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH