Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân - Phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024”

ngày 25/3, Huyện ủy Phú Tân đã ban hành Kế hoạch số 112-KH/HU phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024”

 

Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng tham gia, hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.

 

* Các tác phẩm dự thi tập trung vào 3 nhóm chủ đề sau:

Nhóm 1. Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay.

Nhóm 2. Bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

Nhóm 3. Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

* Thể loại

Tác phẩm dạng viết: loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Mỗi bài viết gửi dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word).

Tác phẩm dạng phát thanh/truyền hình/video clip: loại hình báo nói (phát thanh); loại hình báo hình (truyền hình) và loại hình video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file phát thanh/truyền hình/video clip (định dạng mp3/mp4) và bản in kịch bản văn học (định dạng Microsoft Word).

* Đối tượng dự thi

Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, phóng viên, biên tập viên và các tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa bàn huyện đều được tham gia dự thi.

- Các thành viên trong Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký không được tham dự cuộc thi.

* Số lượng tham gia dự thi

Nhằm hưởng ứng tốt Cuộc thi, Ban Thường vụ Huyện ủy giao chỉ tiêu tham gia dự thi cho từng đơn vị (không phân biệt loại hình) như sau:

- Mỗi chi bộ cơ sở và chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở:

+ Dưới 5 đảng viên tham gia ít nhất 01 tác phẩm dự thi.

+ Từ 6 đảng viên trở lên tham gia ít nhất 02 tác phẩm dự thi (Trong đó có ít nhất 01 bài dự thi của lãnh đạo cơ quan, đơn vị).

- Đảng bộ cơ sở làm đầu mối tổng hợp các tác phẩm dự thi của chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi.

* Thời gian, địa điểm nhận bài dự thi

Thời gian

- Tổ chức phát động Cuộc thi: tháng 03/2024.

- Nhận bài dự thi: từ ngày phát động đến ngày 31/5/2024 là kết thúc (căn cứ chữ ký giao nhận tác phẩm hoặc dấu bưu điện).

- Chấm bài dự thi: từ ngày 01/6/2024 đến ngày 21/6/2024

- Lễ tổng kết, trao giải: Dự kiến trong tháng 7/2024. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố trên Đài truyền thanh và Cổng Thông tin điện tử huyện.

Địa điểm nhận bài dự thi:

- Bài dự thi của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gửi về các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ. Sau đó chi, đảng bộ thẩm định và lựa chọn những bài có chất lượng gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi, nhưng không được thấp hơn số lượng được phân bổ (thông qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) để Ban Tổ chức Cuộc thi chấm và trao giải. Các đơn vị có thể gửi bài dự thi về Ban tổ chức Cuộc thi theo từng đợt, không đợi đến thời điểm kết thúc mới gửi.

- Bài dự thi của nhân dân (không thuộc các tổ chức cơ sở đảng) có thể gửi cho đảng ủy xã, thị trấn hoặc gửi trực tiếp về Ban Tổ chức Cuộc thi (Ban Tuyên giáo Huyện ủy, địa chỉ: đường Lê Duẩn, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang và qua Email: bantuyengiao.phutan@angiang.gov.vn; điện thoại liên hệ: 0296.3827647).

 

 

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải tập thể Gồm 03 giải thưởng, mỗi giải 3.000.000 đồng và Giấy khen của UBND huyện

(dành cho các địa phương, đơn vị có số lượng bài tham gia nhiều, chất lượng và có bài dự thi đạt giải)

2. Giải cá nhân (không phân biệt loại hình)

- 01 giải nhất, mỗi giải 3.000.000 đồng

- 02 giải nhì, mỗi giải 2.000.000 đồng

- 02 giải ba, mỗi giải 1.000.000 đồng

- 10 giải khuyến khích, mỗi giải 500.000 đồng

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH