Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hội nghị triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Đất đai và Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024 tại Hiệp Xương

Chiều ngày 5/6/2024, tại Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Hiệp Xương. Hội Luật gia, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ huyện phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai pháp luật về Tín ngưỡng, Tôn giáo, Luật đất đai và Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024” cho hơn 50 cán bộ và bà con tín đồ PGHH xã Hiệp Xương.

Tại Hội nghị, các đại biểu được phát tài liệu và nghe báo cáo viên  Hội Luật gia tỉnh An Giang triển khai những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 như: trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người, các hành vi bị nghiêm cấm…. Đồng thời, trình bày một số thay đổi trong Luật Đất đai sửa đổi năm 2024 mà Chính phủ sắp ban hành. Hội nghị triển khai một số quy định của Luật thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cung cấp những thông tin, dẫn chứng cụ thể về phương thức thực hiện Quy chế dân chủ trong tình hình hiện nay, với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng…

 

 

Qua Hội nghị, giúp cho các đại biểu hiểu rõ hơn Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật đất đai, Luật thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời, cùng Đảng và Nhà nước tham gia vận động bà con tín đồ, gia đình, người thân chấp hành tốt các chính sách, pháp luật hiện hành./.

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH