Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

tuyên truyền Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 508/KH-UBND ngày 22/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Kế hoạch tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024; kỷ niệm 195 năm ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu (1829-2024) và kỷ niệm 200 năm hoàn thành Kênh Vĩnh Tế (1824- 2024) kết hợp kỷ niệm 198 năm ngày mất Bà Châu Thị Tế (1826-2024).

lễ hội gồm 4 nội dung chính:

(1) Lễ khai hội diễn ra lúc 19 giờ 30 phút, ngày 28/5/2024 (nhằm 21/4 âm lịch) tại Trung tâm Thương mại Vĩnh Đông, phường Núi Sam (TP. Châu Đốc)

(2) Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam diễn ra lúc 15 giờ, ngày 29/5;

(3) Lễ tắm bà diễn ra vào 24 giờ, ngày 30/5;

(4) các nghi lễ: Thỉnh sắc thần, Túc yết và Xây chầu, Chánh tế, Hồi sắc sẽ tổ chức theo nghi thức truyền thống hàng năm.

Đặc biệt, trong chương trình lễ khai hội có nội dung trình diễn ánh sáng bằng drone (thiết bị không người lái), với 300 drone tham gia trình diễn.

 

Nguồn: Công văn số 782/STTTT–TTBCXB ngày 23/5/2024 của SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH