Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới đợt 03 năm 2023

Sáng ngày 17/11/2023, Phòng Tư pháp huyện Phú Tân phối hợp Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới đợt 03 năm 2023.

Hội nghị đã triển khai cho các các đại biểu tham dư các nội dung cơ bản của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số: 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Cảnh sát cơ động năm 2022, trọng tâm là quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động; điều kiện bảo đảm và chế độ, chính sách đối với Cảnh sát cơ động; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Bên cạnh đó, đại biểu còn được triển khai  02 chuyên đề pháp luật về phòng chống tham nhũng và phòng cháy, chữa cháy.

Qua hội nghị, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức và nhận thức trong việc chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức. Từ đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến phát luật tại cơ sở, hướng người dân thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH