Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân tăng cường bảo vệ sản xuất vụ Hè Thu

Ngày 24/5, UBND huyện Phú Tâ đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trạm Khuyến nông; Trạm Thuỷ lợi liên huyện Phú Tân – Chợ Mới và UBND các xã, thị trấn tăng cường bảo vệ sản xuất vụ Hè Thu 2024.

Tính đến 10/5, huyện Phú Tân đã xuống giống xuống giống dứt điểm lúa nếp vụ Hè Thu 2024 được 23.855hecta. Hiện nay, các trà lúa đang ở giai đoạn mạ, đẻ nhánh và làm đòng. Để bảo vệ tốt sản xuất vụ Hè Thu 2024, ông Nguyễn Quốc Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phòng, chống các dịch hại trên lúa và trên các cây trồng khác. Trong đó, tăng cường thăm đồng và chỉ đạo kỹ thuật viên thường xuyên bám sát đồng ruộng hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời các sinh vật hại, chú ý phòng chống đỗ ngã ảnh hưởng năng suất, bảo vệ thắng lợi sản xuất vụ Hè Thu năm 2024.

Lãnh đạo UBND huyện đề nghị Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông khuyến cáo kịp thời tình hình sinh vật hại, phòng chống đỗ ngã; theo dõi chặt chẽ và chỉ đạo kỹ thuật viên thường xuyên bám sát đồng ruộng. Tăng cường tuyên truyền kịp thời tình hình diễn biến dịch hại trên lúa, nếp, theo hướng dẫn, khuyến cáo của ngành chuyên môn để nông dân chủ động trong bảo vệ sản xuất, nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng các loại dịch hại, để hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời hiệu quả./.

 

 

 

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH