Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổng kết thực hiện bản tin thời tiết nông vụ

Tại huyện Phú Tân, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Bản tin thời tiết nông vụ, vụ Đông Xuân 2023-2024. Đến tham dự có, Ông Nguyễn Văn Hiền – Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh.

            Được sự hỗ trợ của Cục Trồng trọt và Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới quốc tế (gọi là CIAT) An Giang đã triển khai thực hiện thí điểm bản tin thời tiết nông vụ tại 3 huyện Tịnh Biên, Tri Tôn và Thoại Sơn, đến nay, đã nhân rộng ra toàn tỉnh. Bản tin thời tiết Nông vụ đã được công nhận là tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đến nay, đã in phát cho các huyện 30.000 thẻ QR code tham gia nhóm zalo, qua đó, có trên 75 nhóm zalo được thành lập với hơn 6.100 thành viên, tạo phát cho các huyện 1.000 móc khóa có QR code tham gia bản tin nông vụ. Về kết quả tham gia, có 95,4% phản hồi thông tin thời tiết chính xác 60-70%; Dự báo dịch hại hợp lý với thực tế đạt 97,9% và khuyến cáo phòng trừ dễ hiểu 96,4%. Khi ứng dụng bản tin nông dân có sự thay đổi trong sản xuất như: né mưa 92,9%....

Tại hội nghị, lãnh đạo các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn và Thoại Sơn, Chợ mới, Phú Tân đã trao đổi, đề xuất các nội dung trong thực hiện bản tin. Bên cạnh đó, ghi nhận những phản hồi của nông dân về bản tin nông vụ trong việc ứng phó với thời tiết bất lợi trong sản xuất.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật mong muốn duy trì và tiếp tục mở rộng thành viên tham gia Bản tin nông vụ, bổ sung thêm vào bản tin các nội dung như: thời gian sinh trưởng, cơ cấu giống đối với cây lúa. Việc triển khai bản tin thời tiết nông vụ như là một cách để quản lý rủi ro trong sản xuất, bản tin được sản xuất theo kịch bản “nhận định rủi ro và kịch bản ứng phó”, giúp cho nông dân chủ động hơn trong canh tác, giúp nông dân sản xuất ngày càng hiệu quả./.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH